ŽIG

Pretrage žigova

Savjetovanje o strategiji zaštite

Usluga praćenja žigova

Sastavljanje i predaja prijava (nacionalnih, EU i međunarodnih)

Vođenje postupka za priznanje/registraciju žiga

Održavanje žigova u važenju

Upisi promjena, prijenosa prava, licenci, zaloga, itd.

Vođenje postupaka po prigovoru, opozivu, ništavosti

Vođenje postupaka pri Upravnom sudu Republike Hrvatske (tužbe)

Vođenje postupaka po žalbi*

*(od svibnja 2018. godine, žalbe su ukinute)

Pretvaranje međunarodnih žigova u nacionalne žigove

Konverzija EU prijava i registriranih žigova u nacionalne prijave i registracije i obrnuto

Zastupanje pri sljedećim uredima:

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV)

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO, World Intellectual Property Organisation)
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO, European Union Intellectual Property Office)

Usluge zaštite patentom pred nacionalnim uredima u državama iz regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija, i Slovenija)