PRAVNE I DRUGE USLUGE

Izrada pravnih/ekspertnih mišljenja

Izrada strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom

Zastupanje pred Upravnim sudom, Trgovačkim sudom i drugim nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj
Vođenje postupaka vezanih uz kršenje prava intelektualnog vlasništva (slanje upozoravajućih pisama, vođenje postupaka nagodbi, tužbe itd.)

Carinski nadzor

Izrada različitih ugovora u svrhu komercijalizacije IV-a i vođenje pregovora (npr. Ugovori o licenciji, franšizi, prijenosu prava i sl.)

Izrada pravnih dokumenata u području zaštite intelektualnog vlasništva (pravilnici, ugovori, obrasci o razotkrivanju izuma i sl.)

Deponiranje i čuvanje autorskih djela u svrhu dokaza o autorstvu

Zaštita novih biljnih sorti (EU, Bosna i Hercegovina i Srbija)

Zaštita zemljopisnog podrijetla
Zaštita izovornosti
Savjetovanje o strategiji zaštite intelektualnog vlasništva
Savjetovanje o komercijalizaciji izuma, transferu tehnologije i upravljanju inovacijama
Savjetovanje vezano uz natjecanje za sredstva iz EU fondova (nacionalni strukturni fondovi, OBZOR 2020, EUROSTARS i sl. ) kao i provedbu već dobivenih projekata

Dubinsko snimanje
Procjena vrijednosti IV-a

Edukacija poduzetnika u području zaštite intelektualnog vlasništva (organizacija seminara i radionica)