PATENT

Pretrage stanja tehnike
Pretrage slobode djelovanja
Pretrage pravnog statusa patenata
Mišljenje o patentibilnosti
Savjetovanje o strategiji zaštite


Sastavljanje i predaja patentnih prijava (nacionalnih, regionalnih i međunarodnih)
Vođenje postupka za priznanje patentne zaštite
Vođenje postupka za dobivanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti (SDZ)
Održavanje patenata u važenju

Upisi promjena, prijenosa prava, licenci, zaloga, itd.
Vođenje različitih postupaka nakon priznanja (ništavost, prigovor, sužavanje opsega)

Zastupanje pri sljedećim uredima:
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (DZIV)
Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO, World Intellectual Property Organisation)
Europski patentni ured (EPO, European Patent Office)
Usluge zaštite patentom pred nacionalnim uredima u državama iz regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija, i Slovenija)

Validacija Europskih patenata:
Hrvatska
Albanija
Bosna i Hercegovina
Crna Gora
Sjeverna Makedonija
Slovenija
Srbija