Jasna Zmazek, upravni pravnik

Jasna Zmazek, upravni pravnik


Iskustvo
Započela je poslovnu karijeru CPZ-Centru za patente d.o.o. 1993 godine i uključena je u upravno-pravne poslove na žigovima (prijava, održavanje, upisi promjena, prijenosi prava, upisi licenci, postupci po prigovoru, postupci ništavosti, pretvaranje EU žigova u nacionalne, pretvaranje međunarodnih žigova u nacionalne, vođenje postupaka na EU žigovima i patentima (administrativno vođenje postupka prijava patenata, validacije Europskih patenata, održavanje patenata, vođenje postupaka.

Jezici: hrvatski, engleski, švedski

Članstvo u profesionalnim organizacijama:
INTA