Tvrtko Klobučar, odvjetnik

Tvrtko Klobučar, odvjetnik


Zastupanje klijenta pred različitim sudovima u RH (Trgovački, Upravni, Građanski, itd.)

Iskustvo
Dugogodišnje iskustvo u sastavljanju različitih ugovora, posebice iz područja zaštite intelektualnog vlasništva (zaštita autorskih prava, ugovori o licenci i franšizi, pravilnici itd.)

Jezici: hrvatski, engleski