Dr. sc. Nataša Maršić, dipl. ing. biologije

Dr. sc. Nataša Maršić, dipl. ing. biologije


Voditelj odjela za patente

Europski patentni zastupnik
Patentni zastupnik u RH

Iskustvo

Nakon znanstvene karijere na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, radi 10 godina na istraživanju i razvoju novih lijekova u farmaceutskoj industriji, nakon čega se specijalizira u području intelektualnog vlasništva, gdje prvo radi na edukaciji akademske zajednice radeći na projektima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a kasnije kao patentni zastupnik u odvjetničkom društvu tijekom 10 godina. Koautor je na 15 znanstvenih radova i koizumitelj na 2 patenta. U CPZ-Centru za patente d.o.o. je od 2018. godine.

Jezici: hrvatski, engleski

Životopis s publikacijama

Članstvo u profesionalnim organizacijama:
Hrvatska komora zastupnika u području intelektualnog vlasništva
Komora zastupnika pred Europskim patentnim uredom (epi)
Član epi disciplinskog odbora
INTA
Hrvatsko genetičko društvo
Hrvatsko mikrobiološko društvo